Privacyverklaring

Klip en Klaar Coaching, gevestigd aan Ossenkamp 19, 3829 GV Hooglanderveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Ossenkamp 19
3829 GV Hooglanderveen
+31 6 47 820 313

Nicole Klip is de Functionaris Gegevensbescherming van Klip en Klaar Coaching. Zij is te bereiken via nicole@klipenklaarcoaching.nl.

Persoonsgegevens die Klip en Klaar Coaching verwerkt

Klip en Klaar Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die Klip en Klaar Coaching verwerkt

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Klip en Klaar Coaching verwerkt

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via nicole@klipenklaarcoaching.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Klip en Klaar Coaching persoonsgegevens verwerkt

Klip en Klaar Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van de nieuwsbrief Klip en Klare Weetjes
 • Verzenden van online trainingen
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals het bevestigen of wijzigen van afspraken en vragen te beantwoorden
 • Je te informeren over wijzigingen van de diensten en/of producten
 • Versturen van opnames van reading en/of verslag van healing op afstand
 • Versturen van facturen

Ik werk op een beveiligde laptop en telefoon en altijd via een veilig netwerk.

Readings neem ik op op een Olympus opname-apparaat. De opnames verstuur ik via We-Transfer. Na uploaden door ontvanger bewaar ik de opname maximaal een week.

Geautomatiseerde besluitvorming

Klip en Klaar Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Klip en Klaar Coaching) tussen zit. Klip en Klaar Coaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • MailChimp: versturen van nieuwsbrief en online trainingen. Hierin bewaar ik de mailadressen en voor- en achternamen. Deze lijst deel ik met niemand, derhalve geen verwachte gevolgen voor betrokkene.
 • Skype: beeldbellen. In de contactenlijst staat jouw Skype-adres. Dit gebruik ik enkel en alleen als wij een afspraak hebben gemaakt via dit medium contact met elkaar te hebben. Deze lijst deel ik met niemand, derhalve geen verwachte gevolgen voor betrokkene.
 • Hostingpartij website www.klipenklaarcoaching.nl en mailprovider: Yourhosting. Hostingpartij voor de website www.deklipenklaaracademie.nl is Sohosted.
 • Ik ben actief op de volgende sociale media: Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Klip en Klaar Coaching gebruikt deze media ten behoeve van de zichtbaarheid, activiteiten aan te kondigen en verbinding te creĆ«ren met de doelgroep. Gegevens over volgers deel ik met niemand. Betrokkene kan zich te allen tijde als volger/vriend/contact uitschrijven.
 • Facturatie doe ik voornamelijk handmatig. Soms, voor bijvoorbeeld trainingen, wandelingen en workshops, maak ik gebruik van de online betaaldienst Mollie. Ik bankier met de ASN bank. Ik neem bankgegevens niet op in mijn klantoverzichten.
 • De back-up van de website Klipenklaarcoaching.nl staat op Dropbox. De back-up van de harde schijf van de laptop staat op een usb-stick.
 • Afspraken noteer ik in de Google agenda.

Hoe lang Klip en Klaar Coaching persoonsgegevens bewaart

Klip en Klaar Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieƫn) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens in MailChimp > Bewaartermijn: onbeperkt, je kunt je op elk door jou gewenst moment eenvoudig uitschrijven (onderaan de mail staat altijd een uitschrijflink).

Personalia van klanten, te weten naam, adres, telefoonnummer, mailadres, data van afspraken en aantekeningen n.a.v. coachsessies > Bewaartermijn 10 jaar. Hier horen ook de facturen bij.

Delen van persoonsgegevens met derden

Klip en Klaar Coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Klip en Klaar Coaching gebruikt

Klip en Klaar Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Klip en Klaar Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar nicole@klipenklaarcoaching.nl.

Verwijdering van gegevens kan ertoe leiden dat je geen toegang meer hebt tot bijvoorbeeld de online training(en). Welke gevolgen verwijdering van je gegevens heeft, zal ik natuurlijk met je bespreken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klip en Klaar Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Klip en Klaar Coaching persoonsgegevens beveiligt

Klip en Klaar Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via nicole@klipenklaarcoaching.nl.