Berichten

Een van de activiteiten die bij veel bedrijven aan het begin van het nieuwe jaar op de agenda staat, is het functioneringsgesprek. Een ijkpunt waarop je, samen met je leidinggevende, naar je doelen en prestaties van het afgelopen jaar kijkt en vervolgens bespreekt waar je in het nieuwe jaar aan gaat werken. 

Ik weet dat velen dit als een verplicht nummer beschouwen. Als een exercitie en misschien ook wel een werkverschaffing van HR (HRM, P&O, personeelszaken…). Vaak omdat het meer een formulierenkwestie is dan een daadwerkelijk gesprek.

Reflecteren en vooruitkijken

Ik vond het zelf best prettig om eens in de zoveel tijd naar mijn werk te kijken en goede afspraken te maken voor het nieuwe jaar. Sinds ik zelfstandig werk heb ik geen functioneringsgesprekken meer, maar neem ik in december de tijd om te reflecteren op het jaar dat achter mij ligt en ook vooruit te blikken op het komende jaar. Meestal aan de hand van een aantal vragen, zoals ‘waar ik trots op ben’, ‘wat minder ging’, ‘waar ik -emotioneel- door geraakt ben’, ‘wat ik heb geleerd’ en ‘wat ik heb losgelaten’.

Zoals je misschien weet werk ik in mijn praktijk graag met het model van de innerlijke familie*. Het leuke is dat je zo’n functioneringsgesprek ontzettend goed aan de hand van je innerlijke familieleden kan voeren. Gewoon voor jezelf of ter voorbereiding op het gesprek met je leidinggevende.

Je jongetje

Vraag hem bijvoorbeeld wat hij het allerleukst vond om te doen. Waar kon hij zijn creativiteit het best voor inzetten? Waar werd hij het meest enthousiast van? Welke initiatieven heeft hij genomen?

Ook is het interessant om te weten wanneer je jongetje zich stierlijk verveelde, wat hem frustreerde en/of waar hij moedeloos van werd. Misschien vonden anderen je wel eigenwijs, drammerig of recalcitrant. Of brutaal, driftig of onrustig.

Vooruitkijkend: welke kansen en mogelijkheden ziet je innerlijke jongetje voor zich in 2020?

Jouw meisje

Vraag eens aan haar hoe zij zich voelt als zij terugkijkt op je werk van afgelopen jaar. Kon zij zich goed verbinden met je collega’s en/of leidinggevende(n)? Welke momenten kon zij echt genieten van het werk en verliep alles harmonieus? 

Waren er ook momenten dat je innerlijke meisje zich angstig, hulpeloos, afhankelijk, jaloers of wantrouwend voelde? 

Vooruitkijkend: wat heeft je innerlijke meisje nodig om ontspannen te kunnen werken?

De innerlijke vrouw

Wat waren de zinvolle en nuttige activiteiten in 2019? Welke ervaringen heb je opgedaan en hoe verhouden deze zich tot jou en je eigenwaarde? 

Waren er ook momenten waarop jouw innerlijke vrouw zich terugtrok en je bijvoorbeeld bescheiden op de achtergrond bleef of dat je jouzelf en jouw behoeften verwaarloosde? Of nam zij juist teveel over waardoor je als bemoeizuchtig of verstikkend werd ervaren? 

Vooruitkijkend: Wat is wijs en nuttig, als je bijvoorbeeld kijkt naar de plannen van je innerlijke jongetje? Wat is haalbaar voor jou in 2020? 

Je innerlijke man

Hoe kijkt jouw innerlijke man terug op het afgelopen jaar? Is hij tevreden, trots op de bereikte doelen? Zijn de ambities waargemaakt?

Zijn er momenten geweest dat jouw innerlijke man zich terugtrok waardoor je krachteloos of besluiteloos was? Of nam hij de regie geheel over en nam zijn perfectionisme, rechtlijnigheid of stijfkoppigheid de overhand?

Vooruitkijkend: welke stappen wil je zetten? Wil je jouw kennis verdiepen? Heb je al een stappenplan in gedachten voor je doelen en plannen?

Het helpt als je jouw innerlijke familieleden daadwerkelijk voor je zet en een echt gesprek met hen voert. Zelf gebruik ik hiervoor de poppetjes van Playmobil. Misschien net een stap te ver om dit met je leidinggevende te doen, maar als voorbereiding op het gesprek zal het zeker goed werken.

functioneringsgesprek met je innerlijke familie

Merk je dat je hier toch enige hulp bij nodig hebt, neem gerust contact** met mij op. Dan plannen we een afspraak voor een prettig functioneringsgesprek.

Hartelijke groet, Nicole

* Dit model gaat ervan uit dat iedereen een innerlijke familie heeft. Je innerlijke familie bestaat uit een jongetje, meisje, man en vrouw met voor elk van de familieleden karakteristieke eigenschappen. Op de pagina Innerlijke Familie vind je een korte beschrijving of kijk op het Klip en Klare YouTube-kanaal voor video’s met situaties uit de praktijk

** mail: nicole@klipenklaarcoaching.nl of bel/WhatsApp: 0647 820 313.

Deze week staat bij mij in het teken van blijven hangen. Ik kom niet vooruit, heb geen zin om in actie te komen. Uit ervaring weet ik dat als ik mij zo voel, ik een stap in mijn ontwikkeling aan het nemen ben. Alleen hik ik er tegenaan.

Een docent zei ooit tegen mij dat je ontwikkeling een soort vierkant wiel is. Je zit een tijdje op het goede spoor, tot je bij de hoek komt. Daar blijf je dan een tijdje heen en weer wikken -zeg maar hikken- tot je met een schok door bent. Lees meer